Ambasada Zdrowia należy do grupy Assiduus - Assiduus.pl

Psychiatra

Jesteś smutny, nie możesz się zmotywować do pracy. Czas wydaje się raz zwalniać, raz biec tak szybko, że dzień roboczy mija Ci w drodze do kuchni po kawę. Stres sprawia, że serce wali Ci jak młotem. Nie widzisz nigdzie ratunku ani powodów, by wierzyć w lepsze jutro, tracisz nadzieję. Nie jesteś sam; lekarz psychiatra czeka, by udzielić Ci pomocy.

Psychiatra jest lekarzem zajmującym się leczeniem zaburzeń psychicznych. Są one spowodowane rozmaitymi czynnikami: dziedzictwem genetycznym, przykrymi doświadczeniami z przeszłości, źle wpojonymi mechanizmami obronnymi, zaburzeniami gospodarki biochemicznej mózgu itd. Zadaniem psychiatry jest uwolnić pacjenta od cierpienia spowodowanego działaniem jego psychiki i umożliwić mu rozwój prawidłowych praktyk i zwyczajów, dzięki którym będzie mógł przezwyciężyć dotychczasowe mechanizmy. Dzięki zastosowaniu terapii farmakologicznej możliwe będzie także dostarczenie mózgowi niezbędnych do jego prawidłowego działania substancji i polepszenie stanu zdrowia pacjenta.

Ponieważ tematy, którymi zajmuje się lekarz psychiatra, są niezwykle delikatnej natury, takiego specjalistę obowiązuje szczególnie kodeks etyki zawodowej. Lekarz ma obowiązek dochować tajemnicy co do choroby, na którą cierpi pacjent, sposobu jej leczenia i postępów w terapii, i bez zgody pacjenta nie może udzielić takich informacji osobom postronnym bez pisemnej zgody chorego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pacjentem jest osoba niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona, lub ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną, lub gdy sąd wyda taki nakaz. Pracodawca nie ma prawa żądać informacji, czy i na co leczysz się u lekarza psychiatry.

Pamiętaj, że wizyty u lekarza psychiatry nie są powodem do wstydu lub uczucia zażenowania. Stanowią zwykłą dbałość o swoje zdrowie, a do lekarza tej specjalności w ciągu swojego życia trafia ok. 60% populacji, przy czym to nadal ok. 15% mniej, niż powinno. Zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego i w większości przypadków są zupełnie niezależne od naszych decyzji życiowych czy stylu życia. Zasięgnięcie takiej pomocy to wyraz dojrzałości i zrozumienia swojego organizmu i zasad nim rządzących.

Przykładowe choroby, którymi zajmuje się lekarz psychiatra:

  • choroba afektywna dwubiegunowa
  • depresja
  • fobie (np. społeczna, lęk wysokości, arachnofobia, agorafobia)
  • obsesje i kompulsje (poczucie przymusu wykonywania danych czynności)
  • permanentnie obniżony nastrój (anhedonia)
  • samookaleczanie się
  • syndrom stresu pourazowego
  • syndrom wypalenia zawodowego
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia odżywiania