Przykład pakietu z opieką stomatologiczną

Pakiet Zdrowie Classic Plus obejmuje, między innymi, konsultacje lekarskie specjalistów do spraw podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lekarza internisty, rodzinnego, i pediatry. Dodatkowo możliwe są wizyty u lekarzy innych specjalności, w tym chirurga, reumatologa, urologa, ginekologa-położnika, kardiologa, onkologa, (oto)laryngologa, nefrologa, neonatologa, i okulisty. W ramach tego pakietu pacjent może także wybrać się na zabieg usunięcia ciała obcego lub kleszcze, założenie i zmianę opatrunku, iniekcję domięśniową, dożylną, lub podskórną (zastrzyk), lub zdjęcie szwów. Możliwe jest także przeprowadzenie badań laboratoryjnych w podstawowym zakresie, takich jak biochemia krwi (cholesterol, glukoza, grupa krwi), biochemia moczu, cytologia, badanie mikrobiologiczne kału.

Badania diagnostyczne, które obejmuje pakiet, to między innymi EKG spoczynkowe, USG ( m. in. narządu rodnego, jamy brzusznej, piersi, echo serca), RTG ( m. in. czaszki, klatki piersiowej, zatok, kręgosłupa), badanie pola widzenia. Badania profilaktyczne są możliwe raz do roku (bez skierowania), podobnie jak szczepienie przeciwko grypie.

W ramach Assistance możliwy jest dostęp do Centrum Operacyjnego, rehabilitacja NNW, wizyty domowe lekarza, dostawa leków, opieka pielęgniarska domowa, transport medyczny, pomoc psychologa, organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Pakiet Zdrowie Biznes Plus obejmuje te same świadczenia, co pakiet Classic Plus, z dodatkowymi konsultacjami lekarzy specjalności niewymienionych w powyższym pakiecie. Dodatkowo oferuje się zabiegi iniekcji, opatrywania urazów, założenia i zdjęcia gipsu, nacięcie krwiaka lub ropnia, i punkcję stawu. Zakres badań laboratoryjnych rozszerzony jest o badania serologiczne (na przeciwciała), układu krzepnięcia, badania biochemiczne inne niż w Classic Plus, posiewy oraz wymazy.

Zakres badań diagnostycznych również jest rozszerzony; zawiera badanie histopatologiczne, gastroskopię, kolonoskopię, rezonans magnetyczny (m. in. głowy, kończyn, kręgosłupa, stawów, tkanek miękkich, zatok), RTG (m. in. kości, barku, miednicy, stawów, żuchwy), tomografię komputerową (m. in. głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kręgosłupa), i USG (m. in. ciąży, stawów, dopplerowskie), alergiczne testy skórne.

Pakiet Basic obejmuje dodatkowo badania na markery nowotworowe, immunoglobulinę IgA, IgG, IgM, test z metoclopramidem, T3, T4, przeciwciała przeciwtarczycowe, oraz badanie serologiczne na HIV. Pacjent otrzymuje także kontrast do badań diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Możliwa jest również kontrola dentystyczna 2 razy do roku.

Pakiet nie obejmuje testów alergicznych skórnych.

Pakiet Silver przewiduje świadczenia z pakietu Basic z dodatkowym pakietem stomatologicznym (leczenie dentystyczne, kontrola profilaktyczna, leczenie zachowawcze i paradontozy) i ortodoncją dla ubezpieczonych osób niepełnoletnich w skali do 4000 PLN w ciągu 4 lat. Pakiet obejmuje także środki pomocnicze i zasiłek szpitalny w wysokości 100 PLN.

Pakiet Gold obejmuje świadczenia pakietu Silver, z testami alergicznymi skórnymi i z krwi, refundacją wizyt domowych lekarskich na podstawie rachunku, zasiłkiem szpitalnym w wysokości 150 PLN, refundacją leków do 500 PLN, oraz refundacją zabiegów protetycznych niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem (25% kosztów do limitu rocznego). Dodatkowo możliwe jest leczenie implantologiczne ze zwrotem 25% kosztów leczenia do limitu rocznego.

Pakiet Diamond obejmuje usługi z pakietu Gold, z dodatkowym zasiłkiem szpitalnym w wysokości 200 PLN dziennie, limitem 700 PLN refundacji, psychoterapią (do 20 spotkań rocznie), oraz refundacją zabiegów protetycznych niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem (50% kosztów do limitu rocznego). Możliwe jest także leczenie implantologiczne ze zwrotem 50% kosztów leczenia do limitu rocznego.

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi najlepszymi ofertami.

AMBASADA ZDROWIA należy do Grupy Assiduus

MISTRZOWSKO WSPIERAMY
w rozwoju biznesu

CZŁONKOWSTWO

JAKOŚĆ USŁUG