Ambasada Zdrowia należy do grupy Assiduus - Assiduus.pl

Audiolog

Masz wrażenie, że ludzie dookoła Ciebie mówią coraz ciszej lub niewyraźniej? Wyczerpałeś już możliwości zwiększenia głośności w swoim komputerze? Koledzy skarżą się, że nie mogą zwrócić Twojej uwagi? Masz nagłe i dziwne zawroty głowy i szumi Ci w uszach? Być może problem rozwiąże lekarz audiolog.

Lekarz audiolog to specjalista zajmujący się badaniem i diagnostyką narządu słuchu, czyli ucha ludzkiego, głównie części wewnątrzczaszkowej. Jego zadaniem jest stwierdzenie, czy pacjent faktycznie obiektywnie słyszy gorzej i gorzej odbiera bodźce płynące z otoczenia. Zbada także, czy stopień wpływu na jego lub jej życie codzienne usprawiedliwia interwencję chirurgiczną lub aparatowanie tudzież rehabilitację słuchu.

Badania, jakie wykona lekarz audiolog, polegają w głównej mierze na obserwacji reakcji pacjenta na różne rodzaje dźwięków i ich odbiór. Popularnym badaniem jest próba Schwabacha, która polega na przyłożeniu do wyrostka sutkowatego kości skroniowej drgającego przyrządu (stroika) i prośbie, aby badany określił, jak długo słyszał dźwięk rozchodzący się po czaszce drogą kostną. Ten sam przyrząd wykorzystuje się do wielu innych prób określających, które ucho odbiera dźwięk skuteczniej. Do bardziej zaawansowanych badań należy między innymi próba słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, i pomaga zweryfikować, jak mózg odbiera sygnały dźwiękowe i otoczenia i jak je przetwarza. Audiolog może dzięki tym informacjom ustalić, z czego wynikają problemy z narządem słuchu.

Audiolog analizuje wyniki i stawia diagnozę, która umożliwia wdrożenie leczenia za pomocą interwencji chirurgicznej lub farmakologicznej. Często zaburzenia słuchu wynikają z tak prozaicznych przyczyn, jak niewłaściwa higiena i zatkanie kanału słuchowego woskowiną, lub utknięcie w nim ciała obcego (plewy traw, kurz, piasek), jednak mogą być również objawem bardziej poważnego schorzenia ogólnoustrojowego lub neurologicznego (np. uszkodzenia nerwu wskutek wypadku). W takim wypadku audiolog współpracować będzie z lekarzem neurologiem lub/i laryngologiem.

Przykładowe choroby, którymi zajmuje się lekarz audiolog:

  • choroba Meniere’a
  • głuchota częściowa, nabyta, wtórna, wrodzona, i dziedziczna
  • konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu VIII
  • neuropatia słuchowa
  • niedosłuch starczy
  • szumy uszne
  • zespół Lermoyeza