Kim jesteśmy?

ZDROWIE PRACOWNIKÓW podstawą silnego biznesu

W myśl hasła – Zdrowy pracownik to podstawa silnego biznesu, Ambasada Zdrowia oferuje pakiety medyczne, pozwalające na budowanie stabilnego biznesu, dzięki zmniejszeniu absencji chorobowej pracowników. Obecny system państwowej służby zdrowia finansowany przez NFZ, nie zachęca do systematycznego dbania o zdrowie. Czas oczekiwania na usługi medyczne jest przerażająco długi, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z nieobecności pracowników. Dokonując analizy sytuacji ubezpieczeniowej naszych klientów, proponujemy odpowiednie ubezpieczenia zdrowotne, poprawiające sprawność organizacyjną i efektywność prowadzonego biznesu.

Nieograniczony dostęp do specjalistów, konsultacje online, krótki czas oczekiwania na wizytę oraz badania okresowe sprawiają, że zdrowie kadry jest utrzymane w najlepszej kondycji, a nasi klienci są spokojni, że żadna choroba czy wypadek nie zagrozi stabilności ich biznesu.

O NAS

Ambasada Zdrowia powstała w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którzy szukają solidnego partnera w skutecznych działaniach HR. Jako firma świadcząca usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego o statusie ogólnopolskiej multiagencji ubezpieczeniowej, Ambasada Zdrowia oferuje swoim klientom idealne narzędzie negocjacyjne i socjalne – pakiety medyczne dla pracowników.

Zmieniający się charakter rynku pracy, a przy tym rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i lojalnych pracowników wymaga szerszego niż dotychczas spojrzenia na problem efektywnego pozyskiwania i zarządzania określonymi zasobami ludzkimi. Rynek pracy w Polsce stając się rynkiem pracownika, stawia przed działami HR nowe wyzwania. Kandydaci wymagają coraz więcej od przyszłych pracodawców, którzy nie tylko muszą konkurować o pracowników, określając jasną ścieżkę kariery zawodowej, ale również proponować atrakcyjne benefity, zwiększające przywiązanie do firmy.

Ubezpieczenie zdrowotne stanowi doskonały benefit pozapłacowy, zwiększający atrakcyjności firmy w procesie rekrutacji. Pracodawca może uzupełnić swój pakiet socjalny, konsekwentnie budując wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy i partnera gospodarczego.

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi najlepszymi ofertami.

AMBASADA ZDROWIA należy do Grupy Assiduus

MISTRZOWSKO WSPIERAMY
w rozwoju biznesu

CZŁONKOWSTWO

JAKOŚĆ USŁUG